Säbelschnäbler / Recurvirostra avosetta / Pied avocet / Charadriiformes / Recurvirostridae / Regenpfeiferartige / Vogel / Bird / Aves