Feuersalamander / Salamandra salamandra / Fire salamander / Echte Salamander / Salamander / Lurche / Lurch / Amphibien / Regenmännchen /Schwanzlurch